Пресконференция на тема:Подкрепа за МСП за достъп до външни пазари и насърчаване на експорта