Преносим уред за измерване качеството на водата с GPS ще бъдe представен на ВОДА СОФИЯ