Предстоящо в БТПП: Национална среща за обсъждане на стратегия за създаване на Център за мултимодални превози в България