Представянето на фондовите борси в региона е сред темите в седмото издание на форума „Шумът на парите“