Представители на пет фондови борси ще участват в петото издание на финансовия форум „Шумът на парите“