Представиха първата българска марка инжекционни газови системи за директно впръскване REAGAS