Председателят на Народно събрание потвърди готовността за подкрепа и участие в Европейския парламент на предприятията