Председателят на АС при БТПП поиска въпроси на бизнеса да участват в проучване относно удовлетвореността от съдебната система