Предложения за строителството от последно поколение – на Архитектурно-строителна седмица 2020