Предложения на Българската търговско-промишлена палата за мерки в подкрепа на стопанските субекти във връзка с негативното влияние на КОВИД-19