Преди 25 години е създаден единния авиационен пазар на ЕС