Предградията процъфтяват благодарение на паричния поток от хибридния модел на работа