Правителството и АОБР съвместно ще разработват програми за алтернативна заетост при затваряне на въглищни централи