Практики за отговорен бизнес на конференцията “CSR за по-успешен бизнес