Практическо обучение на ученици от национални гимназии в БТПП