Позиция на АОБР по проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за 2020 г.