Позиция на АОБР относно цената на електроенергията