Позиция на АОБР относно формулата за минималната работна заплата