Повечето от компаниите планират даването на коледен бонус или тематичен подарък