Повече от половината участници във ВИНАРИЯ 2019 са дебютанти