Потенциална инвестиция за 1 млрд. евро ще създаде нови работни места в Монтана и региона