Поставиха горната част на купола на вътрешната защитна обвивка на 7 енергоблок на АЕЦ „Тянван“