„Post-ERP Era!“ запознава студенти с ключовия елемент от модерната корпоративна инфраструктура