Посланичката на Египет с публична лекция в Института за икономически изследвания при БАН