Пощенска банка с модерни дигитални зони за самообслужване с функционалности без аналог на пазара