Пощенска банка с атрактивно предложение за жилищен кредит с фиксирана лихва за първите 10 години в евро