Пощенска банка премахва таксата за съхранение на средства по сметки на физически и юридически лица