Пощенска банка е първата банка у нас, сертифицирана да извършва незабавни плащания в лева по Програма Blink на БОРИКА АД