Покана за участие в кръгли маси по проект "EcoPlastPran"