Поглед към изминалата година: През 2018 г. FlixMobility е автобусният оператор с най-обширна мрежа в света