Подробна информация за наложените от САЩ санкции по повод кризата в Украйна беше предоставена на БТПП