Подновяват се безплатните обучения за учители за работа в иновативната платформа Smart Classroom