„Подкрепа за малкия бизнес“ от ЕБВР - за нови работни места и повишена конкурентоспособност