По време на коронакризата Бош залага на технологичните иновации и на действията в защита на климата