По проект "CONNECTION" ще бъде открит информационен център в Сърбия