По-благоприятен за МСП Европейски парламент: обзор и поглед към бъдещето