Пловдивски младежки център без аналог с престижна номинация