Пивоварният сектор генерира 53 милиарда евро данъчни приходи и допринася за 2 милиона работни места в ЕС