Писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) до министър-председателя Бойко Борисов