Писмо на АОБР в отговор на позиция на Комисията за защита на конкуренцията