Писмо на АОБР относно Проект на Закон за изменение и допълнение на ДОПК и въвеждането на т.нар. данък „свръхпечалба“