Писмо на АИКБ и БТПП до министър-председателя Стефан Янев и Обръщение на Българска газова асоциация от 08.11.2021г.