„Пиринско“ е най-продаваната бирена марка в България за 2016 година