Picmiller бе основен партньор на Професионалния празник на брокерите в България