Петя Писарска е новият директор „Човешки ресурси“ на Умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив