Петдесет български компании ще увеличат износа си по целия свят