Пета CRM конференция „Мобилност и нови канали за продажби“