Пет нови лидери ще стимулират растежа на спедиторската дивизия на GEFCO