Перспективите пред България в икономически план беше основна тема във втория ден на финансовия форум „Шумът на парите“ 2015