Периодът на разплащане между фирмите в България се подобрява